Přihlášení do systému

On-line náhled do datového skladu

 
 
 

Registrace

Vyplňte a odešlete registrační formulář. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby portálu.

Portál JDTM slouží platícím uživatelům, tedy městům a obcím a všem smluvně zavázaným správcům inženýrských sítí. Na základě rozhodnutí těchto všech platících uživatelů je umožněn přístup na Portál JDTM ZK na základě registrace a to pouze odborné veřejnosti pracující v oblasti...

Ztratili jste heslo?

V případě, že jste ztratili registrační údaje, můžete požádat o zaslání přihlašovacích údajů zde.

Aktuality

Podkladové materiály

 • Od 1. 7. 2022 zahajuje provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku nová provozní společnost Vodárna Zlín a.s.. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ od 1.7.2022 nebude na Zlínsku provozovat žádné sítě.
 • Společnost E.ON Distribuce a.s. změnila k 1. 1. 2021 název na EG.D, a.s..
 • Společnost GridServices, s.r.o. změnila k 12. 10. 2020 název na GasNet Služby, s.r.o..
 • Nově je možno žádat o aktualizační i uživatelské podklady ve formátu WKB.
 • Vzhledem k aktualizaci bezpečnostních certifikátů, prosíme uživatele prohlížeče Mozilla Firefox o instalaci certifikátu společnosti PostSignum PostSignum Qualified CA 5.
 • Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. od 1. 1. 2020 používá nový obchodní název CETIN a.s.
 • Společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. od 30. 8. 2019 používá nový obchodní název Teplárna Kladno s.r.o.
 • Byl upraven seznam vrstev v mapovém klientovi a publikována nová WMS služba JDTM ZK.
 • Portál JDTM ZK byl přemístěn na https. Prosíme, upravte si adresu, zejména u služby WMS. Děkujeme.
 • Prosíme uživatele prohlížeče Mozilla Firefox o instalaci certifikátů certifikačních autorit dle následujícího postupu. Certifikáty jsou ke stažení na těchto odkazech 1, 2 a 3
 • V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informujeme uživatele Portálu JDTM ZK, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely zajištění požadavků na výdej a zpracování dat v rámci projektu JDTM ZK a jsou nezbytné pro naplnění účelu projektu JDTM ZK. Osobní údaje nejsou využívány pro marketingové či jiné účely a nejsou předávány třetím osobám. Veškeré osobní údaje, které jsou evidovány k uživateli, jsou dostupné v Profilu uživatele, kde je možné je také upravovat.
 • Upozorňujeme zpracovatele akcí pro ČEZ Distribuce, a. s., že k 11. 4. 2018 je učinná nová verze metodiky ME 0088, kde došlo k několika významným změnám v oblasti předávání dat. Prosíme o seznámení se se změnami. Děkujeme.
 • Upozorňujeme uživatele, že přístupová hesla jsou citlivá na velikost písmen ("case sensitive").
 • Od 1. 5. 2017 bude zakázkový systém převeden na zabezpečené internetové připojení. Prosíme uživatele prohlížeče Mozilla Firefox o instalaci certifikátů certifikačních autorit dle následujícího postupu. Certifikáty jsou ke stažení na těchto odkazech 1, 2 a 3
 • Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. se přejmenovala na GridServices, s.r.o.
 • Věnujte pozornost postupu pro výdej dat pro investora Ostatní s rozsahem větším než 2 ha.
 • V záložce Podpora naleznete nového WMS klienta JDTM ZK pro MicroStation verze 7.
 • Od 1.6.2015 přechází smluvní vztah se společností O2 Czech Republic a.s. na společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
 • Portál JDTM ZK je umístěn na nové adrese: jdtmzk.technickamapa.cz
 • Od 13.2.2015 jsou akceptační protokoly vydávány ve formátu PDF/A.
 • Na portále byla 14.1.2015 založena jubilejní 50 000 zakázka. Děkujeme všem uživatelům a těšíme se na další spolupráci!
 • Od 1.1.2014 bude u zakázek pro investora ČEZ Distribuce, a.s. vyžadováno zadání čísla stavby ze SAP! Toto číslo se bude vyplňovat v evidenci zakázek do položky Ev. číslo investora.
 • 28.11.2011. V životním cyklu aktualizační zakázky přibyl nový stav - Vráceno k dopracování.
 • Pokud se Vám špatně zobrazují některé položky, vyprázdněte mezipaměť prohlížeče (pro FF Ctrl+Shift+Delete, pro IE Ctrl+F5).
 • Dne 19.10.2011 byla provedena aktualizace Portálu JDTM ZK. Nejvýraznější změnou je změna nástrojů pro zakreslování ohraničení zájmového území zakázky v mapovém klientovi.
 • Pokud používáte WMS klienta JDTM ZK pro MicroStation V7, stáhněte si novou verzi, kterou naleznete v záložce Podpora, Dokumenty ke stažení. Současná verze klienta přestane v nejbližsí době fungovat (změna adresy).
 • V záložce Home můžete nově upravovat své identifikační údaje. Pokud se vám stránka špatně zobrazuje, stiskněte klávesu F5.
 • Od 1.1.2011 budou v rámci projektu JDTM ZK pro investora Jihomoravská plynárenská, a.s. vydávány informace o poloze plynárenských zařízení provozovaných společností JMP Net, s.r.o.
 • Dne 11.10.2010 byla změněna struktura vydávaných dat společnosti Moravská vodárenská a.s. Popis nové struktury dat naleznete v sekci Podpora - cizí datové struktury.
 • Dne 16.6.2010 byl aktualizován Portál JDTM ZK. Pokud se Vám špatně zobrazují některé položky, stiskněte klávesu F5.
 • Dne 3.5.2010 byl spuštěn nový Portál JDTM ZK.

Postup pro investora ČEZ Distribuce, a.s. - geodeti i projektanti

Jak postupovat při rušení zakázky

Jak postupovat při změně zájmového území aktualizační zakázky

Jak postupovat při žádosti o výdej dat pro investora OSTATNÍ s rozsahem >2 ha

Podrobný popis nového portálu JDTMZK, principy, pracovní postupy

Postup žádosti o data (projektanti)

Postup žádosti o data a vrácení dat do datového skladu (geodeti)

Prezentace školení projektanti

Prezentace školení geodeti

Powered by:
© Copyright: