Registrace

Kroky registrace ...


Kontaktní osoba
Titul:
Jméno:  
Příjmení:  
E-mail:  
Telefon:  
Mobil:
Fax:


Typ uživatele:  
Název organizace:  
IČO:  
Ulice, ČP:
Město:
PSČ:
první krok Nejdříve vyplňte a odešlete registrační formulář. Veškeré Vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby portálu.
druhý krok Vaše registrace bude zaslána ke schválení .
třetí krok Po schválení Vám budou zaslány přihlašovací údaje na Váš e-mail. Nyní máte přístup na portál a do aplikací.

Portál JDTM slouží placeným uživatelům, tedy městům a obcím a všem smluvně zavázaným správcům inženýrských sítí. Na základě rozhodnutí těchto všech placených uživatelů je umožněn přístup na Portál JDTM ZK na základě registrace a to pouze odborné veřejnosti pracující v oblasti zhotovování geodetických podkladů a zaměření skutečného stavu provedení staveb a projekčních prací ( tedy autorizovaným geodetům a autorizovaným projektantům). Tyto činnosti budou ověřeny na základě vyplnění registračních údajů (IČO) v databázi Administrativního registru ekonomických subjektů. Dále je přístup umožněn oprávněným zaměstnancům technické dokumentace správců inženýrských sítí a oprávněným zaměstnancům měst, obcí a stavebních úřadů Zlínského kraje. Registrace ostatních subjektů a veřejnosti tedy není možná. Ve vyjímečných případech je umožněna pouze po schválení koordinátorem projektu, tj. Krajským úřadem Zlínského kraje.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informujeme uživatele Portálu JDTM ZK, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely zajištění požadavků na výdej a zpracování dat v rámci projektu JDTM ZK a jsou nezbytné pro naplnění účelu projektu JDTM ZK. Osobní údaje nejsou využívány pro marketingové či jiné účely a nejsou předávány třetím osobám. Veškeré osobní údaje, které jsou evidovány k uživateli, jsou dostupné v Profilu uživatele, kde je možné je také upravovat.

Data upravená v systému:
Povered by: